396

Čista Ljubav i neizreciva beda ne idu i ne mogu da idu zajedno. Čista Ljubav je stalno jedinstvo tela sa plimom blaženstva duše.