351

Šta nas sve sprečava da steknemo mir u spoljašnjem svetu? Naše popuštanje sebi u svetu tela; naše veličanje sebe u svetu vitala; naša sumnja u sebe u svetu uma; i naš osećaj lične nedovoljnosti u svetu srca.

Šta nas sve nadahnjuje da steknemo mir u spoljašnjem svetu? Jednostavnost može da inspiriše naše telo; poniznost može da inspiriše naš vital; iskrenost može da inspiriše naš um i čistota može da inspiriše naše srce.