350

Svetski mir će započeti kada se takozvano ljudsko očekivanje okonča. Svetski mir može da se rodi samo kada svaki pojedinac spozna Vrhunsku Istinu: Ljubav je otkrovenje Života, a Život je ispoljavanje Ljubavi.

Svetski mir se može postiči, otkriti, ponuditi i ispoljiti na zemlji kad božanska Moć Ljubavi zameni nebožansku ljubav prema moći.