Pitanje: Ako tokom meditacije dobijemo Svetlost od duše, da li je mi zaista i ispoljavamo?

Šri Činmoj: Kad pomoću meditacije uđemo u našu dušu, mi ostvarujemo Mir, Svetlost i Blaženstvo. Potom, kroz fizičko, mi te osobine nudimo svetu. Kad pogledamo nekog, ili kažemo nešto, ili učinimo nešto, fizičko ispoljava ono što je duša doživela ili ostvarila. Ovde smo meditirali otprilike dvadeset minuta. Svi smo ušli u oblast duše, u skladu sa našim sposobnostima. Sve što smo postigli u unutrašnjoj oblasti sada će se ispoljiti pomoću tela. Kada ste pre otprilike jedan sat došli ovamo, vi niste sa sobom doneli Mir ili Svetlost. Nakon što ste došli, prizvali ste Mir, Svetlost i Blaženstvo. Sada su taj Mir, Svetlost i Blaženstvo ušli u vas kroz dušu, a iz duše su sada ušli u vašu fizičku svest. Ako stanete pred ogledalo, videćete razliku između toga kakvi ste sada i kakvi ste bili pre jedan sat. Ta očigledna fizička razlika koju ćete videti rezultat je činjenice da fizička svest ispoljava tu Svetlost koju je duša prizvala.