Pitanje: Nisam nikad ranije dolazio u tvoj Centar. Pročitao sam nekoliko knjiga, ali sam u meditaciji početnik.

Šri Činmoj: Knjige su te inspirisale da uđeš u svet težnje. Ovde svi mi težimo da dosegnemo Najviše i ispunimo Najviše.

U duhovnom životu, kad si u prisustvo nekog duhovnog Učitelja, možeš da primaš u skladu sa svojom sposobnošću i prijamčivošću. Početnik si, ali to ne znači da će ti nešto biti uskraćeno. Svi smo nekad bili početnici. Ni u jednoj školi početnik ne može da sedi zajedno sa nekim ko je već veoma uznapredovao, jer im se lekcije razlikuju. Ali, u duhovnom životu mi moramo da osetimo unutrašnje jedinstvo sa onima koji su ispred nas. Takođe moramo da osetimo koliko daleko i koliko duboko želimo da idemo.

Onima koji su moji učenici nisu potrebne posebne meditacije jer sam ja preuzeo odgovornost za njihovu meditaciju. Kako? Ja sam pojednostavio stvar. Postoji moja fotografija u mojoj najvišoj transcendentalnoj svesti. Tragalac uvek treba da meditira na ono što ga najviše inspiriše. Samo zato što sam ja njihov Učitelj, moji učenici dobijaju obilje inspiracije od meditacije na ovu sliku. Ako neko na to gleda sa ljubavlju, radošću i predanošću, koliko god da je početnik, ma kojim putem pre išao, samo zato što je osoba tragalac, moja unutrašnja svest će mu otvoriti vrata. Na našem putu, ako se neko predano koncentriše nekoliko minuta svakog dana i uđe u moje treće oko, onda preuzimam odgovornost za njegovu meditaciju. Tokom njegove meditacije kod kuće, ako je tragalac usklađen sa mnom, ja ću odmah osetiti da iznutra dolazi glas koji mi govori da je ta osoba meditirala u ovom času i tako dalje.

Vi ste početnik, ali ne morate da budete osuđeni na razočarenje. Vaš iskreni plač može vas naterati da plivate u moru težnje. Za moje učenike, najlakši način da meditiraju je da se koncentrišu na moju sliku. Možete probati samo nekoliko dana. Ako imate poverenja u mene, što je od najveće važnosti, mogu da vas uverim da vaš život istinske težnje može odmah da počne. Vaša sopstvena iskrenost će lako ubrzati vašu unutrašnju potragu za konačnom realizacijom.