305

Unutrašnji svet pripada prosvetljenju duše. Spoljašnji svet pripada odlučnosti života.