Pitanje: Da li bi, molim te, objasnio kako to da duša evoluira samo na planeti Zemlji?

Šri Činmoj: Duša se ispoljava jedino na ovoj planeti zato što je ova planeta u evoluciji. Evolucija znači stalni napredak, stalna dostignuća. Ako neko hoće da napreduje, ako hoće da prevazilazi, ovo je mesto za to. U drugim svetovima, bića su zadovoljna onim što su već postigla. Ona neće ni za mrvu da prevaziđu svoja dostignuća. Ali, ovde na Zemlji ti nisi zadovoljan, ja nisam zadovoljan – niko nije zadovoljan onim što je postigao. Nezadovoljstvo ne znači da smo ljuti na nekoga ili ljuti na svet. Ne! Nezadovoljstvo znači da imamo stalnu težnju da prevazilazimo i prevazilazimo. Ako imamo samo mrvicu svetlosti, hteli bismo da imamo više svetlosti. Uvek hoćemo da se širimo.

Ova planeta ima taj unutrašnji nagon. Sa jedne strane, ona je mračna, ona je neznalačka, ona ne mari za božanski život. Ali, sa druge strane, ona ima taj strahoviti unutrašnji nagon kojeg većina ljudskih bića još uvek nisu svesna. Kad taj unutrašnji nagon stupi u dejstvo, nema kraja našim mogućnostima, nema kraj našim dostignućima. A kad dostignemo Beskonačno, naravno da ćemo nadmašiti dostignuća drugih svetova.