Pitanje: Kakva je duhovna vrednost Zemlje?

Šri Činmoj: Oni koji prihvate život, oni koji prihvate Majku Zemlju kao nešto stvarno, osećaju da ovde imaju da obave nezaobilaznu dužnost. Ta dužnost nije ništa drugo do svesno ostvarenje Boga. Nesvesno znanje o Bogu svi imamo. Ali, tragalac postaje svesno svestan Božijeg prisustva. On meditira na Boga i postepeno se njegova svest razvija do te mere da svuda i stalno oseća Božije prisustvo. On oseća da je njegova nezaobilazna dužnost da objavi Božije Prisustvo, koje oseća i koje vidi sopstvenim srcem i sopstvenim očima. Na kraju, on oseća da mora da ispolji svoje ostvarenje najviše Istine. To ostvarenje mora da se odigra na zemlji i nigde drugde. Ostvarenje najviše Istine mora da se odigra ovde, a i ispoljavanje Istine, najviše Istine, krajnje iIstine, takođe mora da se odigra ovde na Zemlji.

Pravi tragalac, iskren tragalac, božanski je junak. On mora da se bori protiv obilnog neznanja i mora da ispuni Božiju Volju ovde na Zemlji, U suprotnom, Zemlja će ostati Zemlja, a Nebo će ostati Nebo. Uvek će između Zemlje i Neba postojati provalija. Ova naša Zemlja se mora preobraziti u Nebo, u mesto Radosti, Mira i Blaženstva.

Ne smemo da negiramo telo. Indijski duhovni učitelji koji uopšte nisu marili za telo rekli su: „Meditiraj, ostani u drugom svetu, ostvari Boga, a potom napusti telo“. Ali, ako volite Boga i ako zaista želite da služite Bogu, onda ovde, na Zemlji, imate zlatnu priliku da Ga ispoljite i ispunite. Ako postignete ostvarenje i kažete Bogu: „Neću da radim za Tebe. Umoran sam, iscrpljen, potpuno iscrpljen; sad hoću da se odmorim“, Bog će vam možda dopustiti da se odmorite. Ali, pravi božanski junak će reći: „Naporno sam radio, ali bih sada hteo da plodove mog ostvarenje podelim sa čitavim svetom“. Tada će Bog reći: „Radi na Zemlji. Učini to“.

Naš put je put prihvatanja. Prihvatanja čega? Prihvatanja ovog materijalnog sveta. Dok deluje u materiji, duh mora da peva pesmu Besmrtnosti. Materijalni život i duhovni život moraju da idu uporedo. Materijalni život se može usavršiti jedino ako slušamo unutrašnje zapovesti duše. Mi moramo da prihvatimo svet takav kakav jeste, ali ne smemo da mislimo da je svet ispunio svoj zadatak. Ne, daleko od toga. Moramo da radimo i radimo za zemaljsku svest. Moramo da je oslobodimo od ograničenja, nesavršenosti, robovanja i neznanja.