Pitanje: Da li su svest i misao jedno te isto?

Šri Činmoj: Ne, uzmimo da je svest sto, a misli muve. Muve neprekidno sede na stolu, ili lutaju i lete od mesta do mesta. One neće trajno naškoditi stolu, ali se on mora očistiti. Sad, kako čistite vašu svest? Čistite je svetlošću svoga srca.