298

Istinski preobražaj ljudske prirode ne dolazi pomoću isposničkog, asketskog života ili potpunog povlačenja od sveta, već pomoću postepenog i potpunog preobražaja života.