298

Istinski preobražaj ljudske prirode ne dolazi pomoću isposničkog, asketskog života ili potpunog povlačenja od sveta, već pomoću postepenog i potpunog preobražaja života.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw