281

U životu težnje, kad birate između straha i sumnje, nemojte da izaberete nijedno; kad birate između vere i predaje, izaberite oboje.