271

Istinska Joga i život idu zajedno. Ako hoćete da ih odvojite, nećete uspeti. Joga i život su nerazdvojni, baš kao i Tvorac i Njegova tvorevina.