271

Istinska Joga i život idu zajedno. Ako hoćete da ih odvojite, nećete uspeti. Joga i život su nerazdvojni, baš kao i Tvorac i Njegova tvorevina.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw