Njegova ispravka i njegovo ispoljavanje

On ispravlja
Svoje bezbrojne mane
Misleći na Božije Savršenstvo.

   On ispoljava
Božije Transcendentalno Savršenstvo
Postajući Duša Božije Težnje.