Pitanje: Šta se dešava ako neko, pošto je neko vreme vodio duhovni život, odluči da se odmori a potom svoje putovanje nastavi kasnije?

Šri Činmoj: U svetovnom životu, pošto pređete jedan kilometar, možete tu da ostanete neko vreme i odmorite se pre nego što nastavite putovanje. Ali, u duhovnom životu nije tako. Kad u duhovnom životu stanete, u vas će ući sumnja, u vas će ući strah, u vas će ući podozrivost. Svakakve negativne sile će ući u vas i uništiti vaše mogućnosti. Vaš potencijal ostaje isti; na kraju ćete ostvariti Boga. Ali, mogućnosti koje ste jednom imali, zlatne prilike, biće izgubljene. Ako prestanete da meditirate i napustite duhovni život, napredak koji ste načinili biće uništen. Ljudi neće dobijati dobre vibracije od vas; nikoga nećete inspirisati; nećete biti u stanju da date osmeh svoje duše. Vratićete se na staro i izgubiti se u neznanju.

Ali, suština napretka koji ste načinili ostaće u duši. Suština se nikad ne gubi, čak i ako je ne možete upotrebiti u svom spoljašnjem životu. Suština napretka koji ste postigli ostaće u vašem srcu i posle pet ili deset godina, kad opet budete hteli da meditirate, ili će u vašoj sledećoj inkarnaciji ta suština izbiti na površinu. Ako se krajnje iskreno molite Bogu da opet stupite u duhovni život, vaš prethodni napredak zavladaće u vašem životu.

Zato uvek budite na oprezu i trčite koliko god možete brzo prema svom Cilju. Ne zaustavljajte se dok ne završite trku; u suprotnom, sila neznanja će vas povući nazad do mesta sa koga ste krenuli.