Pitanje: Kad si govorio o potrebi da se prevaziđe prošlost, rekao si da svet stalno evoluira. Da li bi mogao da kažeš nešto više o tome?

Šri Činmoj: Svaka osoba mora da zna i oseti koliko je napredovala. Kad prihvati duhovni život i počne da ide duhovnim putem, svakako će videti unutrašnji napredak. U unutrašnjem svetu ona dobija Mir, Svetlost i Blaženstvo; ali, u spoljašnjem svetu njena priroda je još uvek nesavršena. Potrebno je vreme da se te osobine ispolje u čovekovom spoljašnjem ponašanju. Ako gledamo samo spoljašnje aktivnosti, bićemo razočarani. Ali, ako zaronimo duboko unutra, videćemo koliko je Mira, Svetlosti i Blaženstva ta osoba već postigla. Tokom vremena, ona će biti u stanju da ispolji ono što ima u sebi. Ono što imamo u sebi, neizostavno ćemo ispoljiti, bilo sutra, bilo prekosutra.