248

Postoji samo jedan način da stavite svoja osećanja pod kontrolu, a to je da postanete svesni izraz svoje izričite snage volje.