248

Postoji samo jedan način da stavite svoja osećanja pod kontrolu, a to je da postanete svesni izraz svoje izričite snage volje.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw