229

Kad sam bio životinja, evoluirao sam pomoću sebičnosti. Sada, kada sam čovek, mogu da evoluiram jedino pomoću požrtvovanja.