Dve ubice

Gospode, kad me ubijaš
Tvojom Ljubavlju Vrhunskom,
Ja ubijam Tebe mojom neuništivom nezahvalnošću.

Gospode, kada me ubijaš
Svojom Moći vrhunskom,
Ja ubijam Tebe mojom bespomoćnom beznadežnošću.

Gospode, kada me ubijaš
Svojom Ravnodušnošću vrhunskom,
Ja ubijam Tebe mojom krvarećom nesigurnošću.