220

Kako pobediti nadmenost? Pokušajte da osetite da će vašoj nadmenosti biti vraćeno istom merom. Štaviše, to što ste vi upotrebili bila je ručna bomba, a ono sa čime ćete morati da se suočite biće atomska bomba.