Čoveče, čuvaj se žene

Šri Ramakrišna reče:
Čoveče, čuvaj se žene.

Majka Kali reče:
Sine, tvom savetu je potrebno objašnjenje.

Majko, hteo sam da kažem ovo:
Čoveče, čuvaj se ljudskog u ženi.

Sine, još uvek mi nije potpuno jasno.

Majko, pojednostaviću ti.
Hteo sam da kažem ovo:
Čoveče, ne koristi svoje ljudske oči da vidiš
i pokvariš
Božansko u ženi.

Sine, sad razumem tvoju filozofiju.
Ona je naprosto očaravajuća.
Ona je božanski prosvetljujuća.
Ona je vrhunski ispunjujuća.