The first and the last

Prva žena
Dovela je prvog čoveka
U iskušenje
Da jede.

Poslednja žena
Nadahnuće
Poslednjeg čoveka
Da bude božanski,
Da bude savršen,
Da bude vrhunski.