Obraćaj se i ne obraćaj

U svom životu težnje
Obraćaj se veri.
Vera će osnažiti tvoj uspeh.

U svom životu težnje
Obraćaj se hrabrosti.
Hrabrost će proširiti tvoje vidike.

U svom životu težnje
Ne obraćaj se sumnji.
Sumnja će oslabiti tvoju budnost.

U svom životu težnje
Ne obraćaj se strahu.
Strah će oslabiti tvoj napredak.