150

Šta je jad? Emocionalni jad je posledica želje u umu. Postoji i fizički jad. Njega izazivaju nervi, kada su napeti. Ako čovek ne veruje u sebe, to je početak njegovog jada. Ako čovek izgubi veru u svog Učitelja, on u sebi oseća razorni dah jada.