Brza predaja, hrabra borba

Star čovek bespomoćno
I mirno
Ulazi u Dvoranu Smrti.

Smrt ponosno, namerno
I pobedonosno
Ulazi u odaje života
Mladog čoveka.

O Smrti, ja volim brzu predaju
Starog čoveka
I
Volim, divim se i obožavam
Hrabru borbu
Mladog čoveka.