Brza predaja, hrabra borba

```

Star čovek bespomoćno

I mirno

Ulazi u Dvoranu Smrti.

Smrt ponosno, namerno

I pobedonosno

Ulazi u odaje života

Mladog čoveka.

O Smrti, ja volim brzu predaju

Starog čoveka

I

Volim, divim se i obožavam

Hrabru borbu

Mladog čoveka. ```

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw