Pitanje: Da li je pakao zaista neko mesto u vitalnim svetovima, ili je samo stanje svesti?

Šri Činmoy: Na fizičko-mentalnom nivou, pakao je mesto. On postoji radi iskustva vitala. Ako ste vodili loš život, neizbežno dospevate tamo. Tu postoji pravo mučenje, nezamislivo mučenje. Posebno je za one koji su počinili samoubistvo to mučenje beskrajno gore nego da ih žive peku na ulju. Patnja koju samoubice doživljavaju u suptilnom fizičkom i suptilnom vitalu je nezamisliva, nepodnošljiva. Oni dugo neće moći da se ponovo inkarniraju. Potom, pošto su u vitalnom svetu patili mnogo godina, kad najzad dobiju inkarnaciju, biće defektni: slepi, paralizovani, mentalno ili fizički poremećeni i svašta drugo. I to ne samo tokom samo jedne inkarnacije. Ako im ne oprosti neki duhovni Učitelj ili Božija Milost, tako će proći u nizu inkarnacija. I ne samo to, od samog početka će stvoriti nevolje za porodicu u kojoj su rođeni. Na primer, ako se neki bivši samoubica inkarnira kao ludak, on će stvoriti ozbiljne probleme čitavoj porodici. Takođe, te duše često još pogoršavaju svoju ionako lošu karmu, jer postupaju na isti način i ne menjaju se. Ali, ako se umeša Božija Milost ili ako interveniše neki duhovni Učitelj, toj duši će se pomoći.

Zato, kad živimo u gruboj fizičkoj svesti, u telesnoj svesti, pakao je zaista jedno mesto. Ali, na najvišem duhovnom nivou, moramo da znamo da je pakao, isto kao i Raj, samo nivo svesti. I Raj i pakao počinju u umu. Onog trenutka kad pomislimo nešto dobro, onog trenutka kad se molimo i meditiramo i pokušamo da ponudimo unutrašnju svetlost koju smo stekli našom meditacijom i molitvom, mi počinjemo da živimo u Raju. Onog trenutka kad pomislimo nešto loše o nekome, kad nekog kritikujemo i gajimo loše misli o njemu, mi ulazimo u pakao. Raj stvaramo mi; pakao stvaramo mi. Našim božanskim mislima mi stvaramo Raj. Našim lošim, negativnim, nebožanskim mislima mi u sebi stvaramo pakao. I Raj i pakao su stanja svesti duboko u nama. Kad zaronimo duboko unutra, mi vidimo da je čitav univerzum u nama. Unutar fizičkog tela je suptilno telo, a unutar suptilnog tela, u srcu, mi otkrivamo postojanje duše. Potom, ako tu zaronimo duboko unutra, mi vidimo čitav univerzum.