Pitanje: Da li će duša moći da ima nekakva iskustva u svetovima u koje odlazi nakon što napusti telo?

Šri Činmoj: Čim duša napusti fizičko telo, to fizičko telo ulazi u fizički omotač, vital ulazi u vitalni omotač, a um ulazi na čisto mentalni plan. Duša će proći kroz suptilnu fizičku, vitalnu, mentalnu, psihičku oblast i na kraju će ući u svoju sopstvenu oblast. Dok prolazi kroz sve te nivoe, duša sa sobom nosi suštinu svih iskustava koje je imala na zemlji.

U tim raznim omotačima, duša doživljava razna suptilna iskustva, ali se ta iskustva neće ispoljiti. Ako duša stekne neko iskustvo ovde, na zemlji, to iskustvo će se obavezno ispoljiti, bilo danas, bilo sutra. Duša može da teži u bilo kom svetu. U višim svetovima ona će imati jedino težnju i ta težnja će konačno uzeti oblik iskustva. Sama težnja je jedno iskustvo. Ali, iskustva koja tu duša stiče na zemlji, kroz sve delova bića stalno je vode ka potpunijem ispoljavanju Božanskog.