Pitanje: Otprilike, gde u fizičkom telu čovek ima osećaj duše?

Šri Činmoy: U duhovnom srcu. Po medicinskoj nauci, srce smešteno malo u levo u odnosu na centar grudnog koša. Po Ramani Maharšiju, velikom svecu Arunačale, duhovno srce nalazi se blago u desno od centra. Neke duhovne ličnosti kažu da je srce u sredini grudnog koša. Ali, po mišljenju jedne duhovne osobe, duhovno srce je smešteno između obrva!On, naravno, takođe ima razlog zbog čega to kaže.

Pravo duhovno srce, koje je široko otprilike četiri prsta, smešteno je oko dvanaest prstiju tačno iznad pupka, a šest prstiju ipod grlenog centra. Tu čovek ima ono što nazivamo „osećajem duše“.