Pitanje: Doživljava li duša usamljenost?

Šri Činmoy: Duša doživljava usamljenost jedino kad telo, vital, um i srce, koji bi trebalo da sarađuju sa njom u ispunjenju njene božanske misije na zemlji, odbiju da sarađuju. Ali, ona ne traći svoje vreme poput nekog ljudskog bića koje misli da će njegov osećaj usamljenosti nestati naprosto ako se bude družilo sa drugima. U svojoj usamljenosti, duša još snažnije teži da odozgo spusti Mir, Svetlost i Moć u fizičko, vital i um, kako bi čitavo biće moglo da sarađuje i ispuni Božansko. Sa Mirom, Svetlošću i Moći spušta se i jedna viša svest, pa čovek postaje svestan svog unutrašnjeg života. Uz pomoć te više svesti, čovek će prirodno odgovoriti na potrebe duše.