Pitanje: Guru, da li samo ljudska bića imaju psihičko biće?

Šri Činmoj: Životinje nemaju psihička bića. Sve ima dušu. Moja stolica ima dušu, moj presto ima dušu, ali moja stolica ili presto neće imati psihičko biće. Samo ljudska bića imaju psihičko biće – nijedno drugo biće.