Pitanje: Od svih duhovnih Učitelja iz prošlosti koji ti dolaze, izgleda da Svami Vivekananda dolazi veoma često i da imate blisku vezu, ali izgleda da je on strog sa tobom, Guru. Ima li trenutaka kada on iskazuje svoje saosećanje i posvećenost prema tebi?7

Šri Činmoj: Ja od Svami Vivekanande primam saosećanje, ljubav, divljenje i naklonost. Posvećenost ne mogu da očekujem! On posvećenost mora da čuva za svog Gurua. Ali, on mi je pokazao saosećanje, ljubav, naklonost i divljenje mnogo, mnogo, mnogo, mnogo puta. Ja sam na zemaljski plan došao nakon njega. On uvek mora da čuva posvećenost za svog Učitelja. Ali, ja sam od njega primio saosećanje, ljubav, naklonost i divljenje mnogo, mnogo puta. I iste blagoslove sam primio i od njegovog Učitelja, Šri Ramakrišne.

Oni su jednom, možda dvaput došli da me posete u unutrašnjem svetu i tada smo razgovarali. Ja sam telefonirao mojoj sestri Lili u Indiji i ona mi je rekla da je već znala za naš razgovor. Vrlo je jasno videla da su prethodne noći Šri Ramakrišna i Svami Vivekanada bili sa mnom, a došli su i kod nje. Naša porodica je veoma, veoma bliska Svami Vivekanadi i Šri Ramakrišni.

U jučerašnjim novinama, uključujući i „Indija Ekspres“ bilo je tako mnogo članaka o Svami Vivekanandi. U njima je izraženo divljenje prema Svami Vivekanandi. Indija je bila čvrsto upavana, a on je rekao: „Ustani, ustani, ustani! Podigni se, probudi se, probudi se!“ Zatim je njegov nesalomivi duh uništio ili prosvetlio letargiju Indije. On je bio dinamičan, dinamičan, dinamičan!

Na jednom od Božićnih putovanja, podizao sam tegove kada je Svami Vivekananda došao iznutra. Rekao sam: „To ne može da bude!“ On je zatim bacio svoj štap za hodanje blizu mene. Koliko je samo puta tih dana on dolazio dok sam podizao teške, teške tegove, ponekad petnaest ili dvadeset dana za redom na jednom mestu, samo da bi gledao i ohrabrivao me. A pojavio se i dok sam hodao ulicom. On je bio svuda, svuda, svuda!

Naša povezanost je bliža od najbliže. Neki učenici Svami Vivekanande i Šri Ramakišne će u to teško poverovati. Na stogodišnjicu Svamiđijevog otvaranja Parlamenta svetskih religija u Čikagu, gde je on postao besmrtan, organizatori su želeli da ja otvorim zasedanje. Tu se radilo o trijumfu Svami Vivekanade, a Bog ima Svoje sopstvene Načine. Ja sam otvorio Konferenciju u Čikagu mojom molitvom i meditacijom.

Duša Amerike nas danas blagosilja. Juče smo na našem okupljanju svi veoma, veoma lepo pevali „Lepa Amerika“, a danas je Parina grupa veoma, veoma lepo pevala pesme o Svami Vivekanandi. Duša, duša, duša!

Ovog jutra u 5:20, Vinaja me je vozio u park „Goose Pond“. Vinaja mnogo voli patke koje su na jezercetu. Ja sam počeo da hodam jednu milju. Od samog početka, Svami Vivekananda je iznutra hodao sa mnom celu jednu milju. Jedan veoma mali ždral nas je gledao. Na zemaljskom nivou, video sam jednog Indijca koji govori hindi. On je najudobnije ležao na klupi i pričao telefonom. Sam Bog zna da li je pričao sa ženom ili sa nekim drugim. Ja sam prošao i kada sam se vratio, on je još uvek pričao. Prošao sam još jedan krug. Lagano sam hodao više od osamnaest minuta, a Svami Vivekananda je iznutra bio sa mnom, ćaskajući i ćaskajući.

Nakon toga, Vinaja me je povezao da posetim našu trku na 3.100 milja. I Svami Vivekananda je video trku. Kad sam hteo da počnem još jednu milju, Svami Vivekananda mi je rekao: „Zbogom.“ Tu milju sam hodao sam. Svami Vivekananda je sa mnom hodao osamnaest minuta! To nije moja mentalna halucinacija; to je sve jedinstvo mog ostvarenja Boga. On je sa velikim saosećanjem hodao sa mnom.


BLD 24-25. Šri Činmoj je odgovorio na sledeća pitanja na Tlu Težnje, Jamajka, Njujork 4. jula 2002. godine, na Dan nezavisnosti Amerike i na stogodišnjicu smrti Svami Vivekanande