Pitanje: Možeš li da predložiš još neki metod za zaustavljanje praznih trenutaka? U Everest Težnji si napisao: „Ti kažeš da patiš od praznih trenutaka? Znaš li zašto?“ Tvoj odgovor je bio: „Ne igraš se u vrtu svog srca sa detetom tvog srca, dušom.“ Da li mi možeš dati dodatni metod za zaustavljanje praznih trenutaka kada se pojave?

Šri Činmoj: Kada imaš prazninu, um te lako može zavarati. Kada se osećaš prazno, potpuno prazno, tada treba da znaš da li je ova praznina dobra za tebe ili ne. To može biti praznina posude nakon što si je ispraznio. Tada moja milost, moja božanstvenost mogu da uđu u tebe. Ponekad je ova vrsta praznine apsolutno neophodna. Um te obeshrabruje govoreći ti da si prazan, prazan; da nema ničega u životu – sve je apsolutno beskorisno, beznadežno. Kada um govori takvu stvar, um te zavarava.

Ponekad se može desiti da je ta praznina priprema. Praznina te priprema za silazak nečeg višeg, nečeg izuzetno važnog. Um može da ti kaže da je život beznadežan slučaj; sada si se spustio, pao si, i nema ničeg. On ti može reći da ne dobijaš nikakvu radost od tvog duhovnog života, od tvoje meditacije.

Ali, um te može prevariti. Onda ti lako možeš da kažeš umu: „Ne, ova praznina je dobra“. To će možda trajati samo par sati, par dana ili par nedelja. Izmeni svoj um: pomisli da je ta praznina dobra za tebe, da se pripremaš. Ali ako se osećaš izgubljeno, to nije dobro.

Uvek kad se dogodi nešto obeshrabrujuće, moraš da budeš pametan. Moraš da budeš mudar. Protiv tog obeshrabrenja treba delovati. Svim sredstvima treba da se boriš protiv obeshrabrenja. Ako se osećaš prazno, reci tvom umu: „Ne, ovo je neophodno za mene. Nešto u meni je spremno za primanje. U meni se nešto dešava, a ja toga još uvek nisam svestan“. Tvoj um će možda reći: „Ja sam apsolutno prazan, prazan, prazan. U meni nema ničega. Sve je jalova pustinja“. Ali srce može da kaže: „Ne, ovo je poseban trenutak. Farmer, moj duhovni Učitelj, kopa i ore polje“. Pokušaj da osetiš da tvoj Učitelj ore polje u tvom srcu. On će zatim posejati seme i uskoro ćeš imati obilnu žetvu. Ti ne zavaravaš sebe – to je istina!

Ovo su načini, božanski načini da se suprotstaviš lošim silama koje su te napale i pobediš ih. Ovo su apsolutno pozitvni načini da se pobede loše sile. Ništa ne treba da te obeshrabruje.