Pitanje: Šta ako neko umire od gladi, da tako kažemo, dok čeka na dvadeset dolara? Ne govorim o fizičkom umiranju.

Šri Činmoj: Ti ne umireš od gladi! Niko nije duhovno umro moleći se Bogu. Uvek postoji unutrašnji napredak ka ostvarenju Boga. Ima li bilo koga na Zemlji ko može da kaže: „Molio sam se Bogu, ali sam se samo izgladneo?“ Ima li bilo koga ko je duhovno umro moleći se Bogu i ko je tada morao da kaže: „Bože, molio sam Ti se, ali se Ti nisi brinuo za mene“?

Indijski monasi, kao svami Vivekananda i drugi, su išli da prose hranu. Oni su lutali od ulice do ulice, tamo-amo, od ovog sela do onog sela. Da li su umrli? Da ima bilo koga da je umro dok se molio Bogu? Ne! Bog će doći u san onome ko treba da tim monasima donese malo banana ili mleka. A sa druge stranet, indijski sadui ponekad kažu da neće ništa jesti. Oni ne mole za hranu; oni se jedino mole Bogu. Tada će Sam Bog, ili Majka Kali ili neki drugi kosmički bog doći u san bogatoj ženi i hrana će im dolaziti svakog dana. Svakog dana će dolaziti sve što im je potrebno, mleko, hrana. Sadui će reći: „Ja se molim Tebi, Bože. To je Tvoja stvar. Ako želiš da sačuvaš moje zdravlje, onda ga sačuvaj.“ Zatim kad Bog vidi da se oni najiskrenije mole, Bog im donese hranu. To se desilo milionima sadua. Svima njima se to dešava.

Ti ne govoriš o fizičkoj gladi. Mi treba da vidimo za čime ti čezneš, za ispunjenjem koje konkretne želje, i da li Bog misli da je ta želja pozitivna. Ako Bog ne ispuni tvoju želju, onda je to za tvoje dobro. A ako Bog vidi da nemaš duhovnu sposobnost, da nemaš potencijal, Bog će definitivno ispuniti tvoju želju. Ako Bog ne vidi nešto unutra, dublje, značajnije, plodnije u tvom životu, u bilo čijem životu, Bog će ispuniti i neduhovnu želju.

Ima mnogo želja koje će Bog ispuniti običnim ljudima koji nisu ušli u duhovni život. Ali, u tvom slučaju. Bog se još uvek nada da će moći da te povede visoko, više, najviše, i zato Bog ne ispunjava neke tvoje želje. Ali iste želje koje imaju moji učenici, Bog će definitivno ispuniti ljudima koji nisu prihvatili duhovni život. Bog kaže o tim ljudima: „Njihov standard je drugačiji. Oni se ne brinu za duhovni napredak“.

Bog kaže da ste nešto obećali. Obećali ste da nećete biti zadovoljni ako ostanete na jednom mestu. Vi želite da idete mnogo više. Da li će Bog verovati vašem obećanju? Ili će Bog ispuniti vašu fizičku, mentalnu ili vitalnu želju? Vaše obećanje je beskrajno više od vaše želje. Kada ste dobro raspoloženi, duhovno raspoloženi, vaše obećanje je beskrajno više od zemaljske želje koju imate par dana ili par meseci. Bog zna sve. On kaže: „Ako ispunim tvoju malu želju, onda ćeš tu biti uhvaćen. Ja ne ispunjavam tvoje zemaljske želje, jer je obećanje koje si Mi dao, koje je beskrajno više, ono što ću ispuniti.“ Bog želi da te povede naviše.

Bog će ispuniti mnoge, mnoge želje ljudima koji nisu prihvatili duhovni život. Ali, ako su ljudi duhovni, i ako je tu posebno obećanje koje je njihova duša dala, i koje su oni svesno dali svojoj duši, Bog kaže: „Njihov cilj je veoma visoko. Oni sami su želeli i ciljali taj viši cilj“. Ljubav, posvećenost, bezuslovna predanost: ako je to viši cilj kome su stremili, a sada fizičko, vital ili um žele da budu zadovoljni tako što će ispuniti određenu nižu želju, šta siroti Bog da radi?

Ako Bog vidi da je neko obećao da će se popeti na najvišu granu, a zatim počeo da se moli za ispunjenje želje, Bog neće čekati na tu osobu. On će možda reći: „U redu, neka ti bude. Ali želim da ti jednom ispuniš svoje obećanje“. Ili može dozvoliti osobi da umanji svoje obećanje, i kaže: „Ne, ne želim da se popnem na najvišu granu; sve dok mogu da dođem do drveta i dodirnem ga, to će biti dovoljno“. Možda će tragalac čak reći: „Ako mogu da dođem u blizinu drveta, ili na hiljadu milja do njega, biću ispunjen“. Tada Bog kaže: „Onda ostani ovde“.

Ali Bog uvek želi naše obećanje. Bog želi naše obećanje, čak i ako ga prekršimo ili zaboravimo. Danas je taj najviši cilj izvan našeg uma. Ali sutra, ili za par dana, Bog se nada da će naše najviše obećanje ponovo izaći na površinu i da ćemo još jednom poželeti da se popnemo na Himalaje jer je to naše obećanje, jer je to naš cilj. Tada Bog čeka. On kaže: „U redu, pao si; danas ne želiš da se penješ. Odmori se na mesec ili dva, ili čak na par godina. Ali tada, ponovo pokušaj, pokušaj da se popneš na Himalaje“.