Pitanje: Guru, ako neko iskreno ustaje i moli se i meditira, zašto mu duša ne da unutrašnju slatkoću ili ohrabrenje, tako da može da oseti da je to vredno truda?

Šri Činmoj: Na trenutak setimo se farmera. Kada farmer poseje seme, on mora mesecima da čeka da bi ugledao biljku. I mi ovde moramo da čekamo. Zašto koristimo izraz „Božiji odabrani Čas“ ? Mi radimo pravu stvar, ali odabrani čas još nije došao. Odemo do seoske peći i pokušamo da upalimo vatru, a onda kažemo: „Svakog dana sam pokušavao da upalim vatru. Kako to da ne gori“ ?Ali kada se malo više potrudimo, plamen se konačno pojavi.

Farmer poseje seme. On svakog dana odlazi na na polje i zaliva ga, zaliva. Na kraju će mu možda biti dosta svega. Reći će: „Šta je ovo? Da je tu bilo nečega što klija, dosad bi proklijalo“. To je naše nestrpljenje.

Ali, viša molitva će reći: „Možda Bog želi da mi dâ nešto drugo. On ne ispunjava ovu moju želju. Možda ima nešto drugo na umu, i ako mi On da tu drugu stvar, onda ću se automatski ispuniti i moja želja“. Tu mudrost mi ne posedujemo. Mi treba da kažemo: „On mi to ne daje za moje sopstveno dobro, ali će mi dati nešto drugo. Kada dobijem tu stvar, koje sada nisam ni svestan, tada će automatski i moja sadašnja želja takođe biti ispunjena“.

Da li mi imamo tu vrstu strpljenja? Da li imamo tu vrstu mudrosti, mudrost da budemo jedno sa Božjom Voljom? Ne! Umesto toga, mi pitamo Boga zašto nam ne daje ono za šta se molimo. Mi moramo da znamo da ili činimo pravu stvar, ali da čas još nije došao, ili ne radimo pravu stvar. Možda će On izmeniti naš um i reći nam da ponudimo neku drugu molitvu ili da drugačije meditiramo. Ili će nam dati nešto što će ispuniti sve naše molitve.

To se dešava u svačijem životu. Ponekad ćemo svi primetiti u našim životima da proklinjemo Boga ako jedna naša molitva ili želja nisu ispunjene! Ali, nakon toga On će ispuniti neku drugu našu želju koja će obuhvatati našu prethodnu želju. On će nam tada dati mnogo više. Neki obični ljudi se mole za dvadeset ili trideset dolara. To im je jako, jako potrebno. Šta se tada dešava? Oni ne dobiju to što očekuju onda kada im je potrebno. Oni se tako intenzivno mole da dobiju baš tu svotu novca. A onda, nakon tri ili šest meseci, iako su umirali da dobiju dvadeset ili trideset dolara, dobiju četristo ili petsto dolara! Božji Čas je došao niotkuda u obliku polise osiguranja ili je neko vratio novac koji je pozajmio, ili se nešto drugo desilo. To je bio njihov novac na koji su oni potpuno zaboravili ili ga nisu očekivali. I novac se vratio u Božji Čas. Kada im je potrebno dvadeset dolara, oni vide da im se vraća dvesta dolara. Nisu uopše imali predstavu da će to doći, ali je nekako došlo.

I u tvom slučaju, ovu konkretnu želju ti Bog ne ispunjava, ili nije došlo vreme da je ispuni. Tvoja želja je da imaš dvadeset dolara, recimo, ali će u Božjem odabranom Času On ispuniti tvoju molitvu na takav način da će ti dati četristo dolara. Tada se i tvoja prva želja automatski ispunjava.