17.

Čovek od rata
Ne mari za sopstveno srce
Sve dok zna da
Poseduje um koji proždire svet.