17.

```

Čovek od rata

Ne mari za sopstveno srce

Sve dok zna da

Poseduje um koji proždire svet. ```

From:Sri Chinmoy,Rat: obrušavanje u ponor bez dna, deo 2, Agni Press, 1991
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/wma_2