11.

Nema ljudske gluposti
Koja može da uzme mesto
Životinjskoj brutalnosti:
Ratu.