10.

Najveći apsurd je kada
Ratohuškači tumače
Na svoj sopstveni način
Božije sveispunjujuće Blaženstvo Mira.