5.

Nisu nam potrebni
Nebeski rođeni sveci
Već samo ovozemaljski rođeni tragaoci
Koji veruju u mir
I žele da žive u miru.