4.

Na žalost, srce
Ne može da shvati
Zbog čega i na koji način
Ratni gubitak zdravog razuma
Eskalira.