27.

Rat kaže:
„O Ti, koji si čovekom sazdan Samilosni Bog,
Gde si?“
Bogom sazdani Mir Božiji odgovara:
„Ti ućuti, zlikovče!
Muka mi je od tebe neumorno
I gadiš mi se
Bez daha.“