Rat: obrušavanje u ponor bez dna, deo 1

Vratite se na sadržaj

1.

Rat je
Najhranjivija namirnica
Istrošenih.

2.

Rat je
Čovekova glupost
Koju sam po sebi izlaže.

3.

Rat je
Čovekova zaludnost
Koju on sam sebi nameće.

4.

Ratna priča:
Glupost vojuje.
Zaludnost pobeđuje.

5.

Rat je
Najbrži marš života
Unazad.

6.

Rat je
Robovanje neznanju.

7.

Princ neznanja
Čuva rat
Kao najveću dragocenost.

8.

Rat je
Kruna i presto
Koje je ego sam za sebe stvorio.

9.

Rat je
Potpuna i bezuslovna
Predanost silama neznanja.

10.

Rat je
Dragovoljno prihvatanje
Poziva na uništenje.

11.

Rat je
Otkriće uništenja
Od strane uma gluposti.

12.

Ovaj trenutak
Je jedini trenutak
Da prekinemo svaki rat.

13.

Rat je
Pogubni ples nečistote
Uma.

14.

Rat objavljuje
Strahovitu pobedu
Satane.

15.

Rat primorava
Svetlost mudrosti srca
Da se preda
Noći gluposti uma.

16.

Rat je
Iskušenje uma
Iznutra
I uništenje života
Spolja.

17.

Rat je
Nebožansko prisustvo pouzdanja
Neprijateljskih sila u čoveku.

18.

Rat je
Priča čovekovog podbadanja
A ne Pesma Božijeg Nadahnuća.

19.

Rat je
Samoživi tuđinac
Za Božije Oko Samilosti.

20.

Rat je
Najveća pobeda
Besavesne noći.

21.

Rat je
Zadovoljenje pohlepe
Za posedovanjem sveta.

22.

Rat želi da dokaže
Da ljudski um
Ne poseduje veličinu
I da ljudsko srce
Ne poseduje dobrotu.

23.

Rat poziva
Ratoljupce
Da dođu i učestvuju
U plesu uništenja.

24.

Rat je
Slonovska pobesnelost
Naroda gladnih nadmoći
Koja se udružila.

25.

Rat je
Neodoljiva ražalošćenost
Univerzalnog srca.

26.

Rat je
Potpuno sramotni poraz
Ratobornih umova.

27.

Rat kaže:
„O Ti, koji si čovekom sazdan Samilosni Bog,
Gde si?“
Bogom sazdani Mir Božiji odgovara:
„Ti ućuti, zlikovče!
Muka mi je od tebe neumorno
I gadiš mi se
Bez daha.“