Rat: obrušavanje u ponor bez dna, deo 1

1.

```

Rat je

Najhranjivija namirnica

Istrošenih.

```

2.

```

Rat je

Čovekova glupost

Koju sam po sebi izlaže.

```

3.

```

Rat je

Čovekova zaludnost

Koju on sam sebi nameće.

```

4.

```

Ratna priča:

Glupost vojuje.

Zaludnost pobeđuje.

```

5.

```

Rat je

Najbrži marš života

Unazad.

```

6.

```

Rat je

Robovanje neznanju. ```

7.

```

Princ neznanja

Čuva rat

Kao najveću dragocenost.

```

8.

```

Rat je

Kruna i presto

Koje je ego sam za sebe stvorio.

```

9.

```

Rat je

Potpuna i bezuslovna

Predanost silama neznanja.

```

10.

```

Rat je

Dragovoljno prihvatanje

Poziva na uništenje.

```

11.

```

Rat je

Otkriće uništenja

Od strane uma gluposti.

```

12.

```

Ovaj trenutak

Je jedini trenutak

Da prekinemo svaki rat.

```

13.

```

Rat je

Pogubni ples nečistote

Uma.

```

14.

```

Rat objavljuje

Strahovitu pobedu

Satane.

```

15.

```

Rat primorava

Svetlost mudrosti srca

Da se preda

Noći gluposti uma. ```

16.

```

Rat je

Iskušenje uma

Iznutra

I uništenje života

Spolja.

```

17.

```

Rat je

Nebožansko prisustvo pouzdanja

Neprijateljskih sila u čoveku.

```

18.

```

Rat je

Priča čovekovog podbadanja

A ne Pesma Božijeg Nadahnuća.

```

19.

```

Rat je

Samoživi tuđinac

Za Božije Oko Samilosti.

```

20.

```

Rat je

Najveća pobeda

Besavesne noći.

```

21.

```

Rat je

Zadovoljenje pohlepe

Za posedovanjem sveta.

```

22.

```

Rat želi da dokaže

Da ljudski um

Ne poseduje veličinu

I da ljudsko srce

Ne poseduje dobrotu.

```

23.

```

Rat poziva

Ratoljupce

Da dođu i učestvuju

U plesu uništenja. ```

24.

```

Rat je

Slonovska pobesnelost

Naroda gladnih nadmoći

Koja se udružila. ```

25.

```

Rat je

Neodoljiva ražalošćenost

Univerzalnog srca.

```

26.

```

Rat je

Potpuno sramotni poraz

Ratobornih umova.

```

27.

```

Rat kaže:

„O Ti, koji si čovekom sazdan Samilosni Bog,

Gde si?“

Bogom sazdani Mir Božiji odgovara:

„Ti ućuti, zlikovče!

Muka mi je od tebe neumorno

I gadiš mi se

Bez daha.“ ```

From:Sri Chinmoy,Rat: obrušavanje u ponor bez dna, deo 1, Agni Press, 1991
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/wma_1