22.

Rat želi da dokaže
Da ljudski um
Ne poseduje veličinu
I da ljudsko srce
Ne poseduje dobrotu.