Pitanje: Prošle večeri si rekao da ćemo ostvariti Boga pre tvoje stolice. Da li je to zaista bitno, ko će biti prvi, mi ili ta stolica, pošto se i onako bavimo Večnošću i Besmrtnošću?

Šri Činmoj: Bog želi da ga spoznate što je pre moguće. Zašto? Jer ste mu potrebni da bi Ga ispoljili. Božja Svest je evoluirala u vama i kroz vas mnogo više nego kroz stolicu i On zna da Ga vi možete ispoljiti pre ove stolice. To nije poređenje između vas i stolice. Vaše vreme da ostvarite, otkrijete i ispoljite Boga će doći pre, pa ćete, naravno, vi to i pokušati.

Naše tzv. saosećajno srce će možda reći: „Pošto je i stolica Božja tvorevina, zašto ne bih bio savršeni džentlmen, i dozvolio da svi idu prvi? Doći ću poslednji, kako bih pokazao velikodušnost mog srca.“ Ali, Bog će reći: „Samo ti budi velikodušan; ali nisi jedno sa Mojom Voljom. Moja Volja je da Me spoznaš što je pre moguće. Umoran Sam; iscrpljen Sam. Želim da malo radiš za Mene.“ Bog želi da ponesmo malo Njegovog tereta, da preuzmemo neke odgovornosti od Njega. Ako tada postanemo božanski glupi i kažemo: „Ne, neka stolica ide prva; neka svi drugi idu prvi. Ja ću biti poslednji,“ to će biti greška. Mi treba da se najpre poistovetimo sa Božjom Voljom. Inače, trebaće nam stotine i hiljade inkarnacija da ostvarimo Boga, a to će biti čin gluposti.

Prava stvar je raditi ono što Bog želi, a ne ono što osećamo da je najbolje ili najduhovnije. Ako je to Božja Volja, tada ćemo biti poslednji. Ali, mi već znamo da Bog želi da idemo veoma brzo, jer mu je potrebno više iskrenih instrumenata. Što više bude dobio iskrenih instrumenata, to će se On ranije ispoljiti ovde na Zemlji. I zato, ako ne trčimo najbrže, to znači da odlažemo Njegovo ispoljenje.