Pitanje: Ako Vam meditacija daje tako sjajan osećaj, zašto ne ostanete u svojoj najvišoj meditaciji dvadeset četiri sata dnevno? Zašto dolazite ovde i držite predavanje, na primer?

Šri Činmoj: Šta radi čovak nakon što je studirao dugi niz godina i stekao master diplomu? Počinje da podučava. U mom slučaju, moj večni Otac mi je dao veliko srce. Znam koliko sam ja patio da bih Ga ostvario; znam kroz kakve sam bolove i agonije prošao da bih ostvario Najviše. Sada te bolove vidim u mojoj braći i sestrama. I oni pate kao što sam i ja patio. Nekad sam se i ja valjao u uživanjima neznanja. Sada vidim da se isto dešava njima. Pošto mi je Bog, iz Svoje beskrajne darežljivosti, dao Ljubav, Svetlost i druge božanske osobine, hoću da ih ponudim onom delu čovečanstva koje pati, a koje plače za njima. Ja nisam za čitav svet. Ja samo samo za one koji zaista žele Svetlost od mene. Ako Bog hoće da budem na usluzi mojoj braći i sestrama kojima je zaista potrebna svetlost, onda ja udovoljavam Bogu tako što služim čovečanstvu.

Bogoostvarena duša je onaj ko želi da udovolji Bogu na Božiji način. Pošto Bog želi da ja budem na usluzi težećim ljudskim bićima, onda je to ono što mi donosi najveću radost, a ne da ostanem u mojoj najvišoj svesti, što bih lako mogao da určinim. Vrlo često, tokom naših meditacija, ja pokažem tu svest mojim učenicima. Oni su je često viđali. Ali, kad bih ostao u toj svesti sve vreme, kome bih bio od koristi? Ponašao bih se kao sebičnjak. Ja imam blago, ali ako sve zadržim za sebe, kakvog dobra će to doneti siromašnom svetu? Bog će biti zadovoljan mnome jedino ako blago upotrebim za one kojima je očajnički potrebno. Tim ljudima je potreban Bog, a i oni su potrebni Bogu. Ja sam posrednik. Idem Bogu sa sklopljenim rukama, zato što On ima šta da ponudi. Uzimam ono što On ima i sa sklopljenim rukama to nudim čovečanstvu. I čovečanstvo ima da ponudi nešto. Njegov dar je neznanje. Ja samo razmenjujem Božiji dar, Svetlost, za čovekov dar, neznanje.

"Pravi posao Gurua, ako uopšte postoji, jeste da pokaže svetu da su njegova dela u savršenom skladu sa njegovim učenjima."
  — Šri Činmoj