Pitanje: Ako je Učitelj u sahaja samadiju sve vreme, da li to znači da ga nirvikalpa samadi ne ispunjava?

Šri Činmoj: Ako je neko u sahaja samadiju, u nekom smislu ništa ne može da ga ispuni, zato što je on već ispunjen u svom unutrašnjem životu. Kao pojedinac, on je prevazišao ispunjenje. Kad je neko u sahaja samadiju, za njega nema više ničeg što bi mogao da postigne ili nauči. Učitelj možda nije drvodelja, ali on ima takvo jedinstvo sa univerzumom da može da se poistoveti sa nekim drvodeljom i učini da on sam u svojoj živoj svesti oseća da on jeste taj drvodelja. Tada su biće Učitelja i drvodeljino biće potpuno jedno.

Ali, kada se radi o ispunjenju svih u tom Učitelju - ispunjenju u njemu i zarad Svevišnjeg - to još nije učinjeno. Kada se radi o manifestaciji, to tek treba da se uradi. U tome nije ispunjen. Moje lično ostvarenje sam postigao davno, davno. Ali, kada se radi o ispunjenju onih koje nazivam mojim, u tome još nisam ispunjen. U spoljašnjem životu, u ispoljavanju, biću ispunjen jedino kada si ti ispunjen, kada je on ispunjen, kada je ona ispunjena. Ako neko vodi bolji život, ako se neko veoma duševno moli pet minuta, to je moje ispunjenje. Ako se vi molite krajnje iskreno, minut duže nego što ste to činili juče, to je moje pravo ispunjenje, zbog mog jedinstva sa vama.